Hódtó projektelem

 

A projekt egyik helyszíne Hódmezővásárhelyen, az egykori Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola helye. A projekt keretében a Kaszap és Hódtó utca által határolt területen közparki funkció kialakítása tervezett. A terület elhelyezkedésének elemzése után a tervezett park északi irányban kapcsolódik a városhoz, nyit a városra, míg nyugati, keleti és déli irányból inkább védelemre törekszik. Nyugati irányból a 47-es számú útról érkező forgalom zavaró hatásait, keleti és déli irányból pedig a negatív vizuális hatásokat dombokkal és védőfásításokkal zárja ki.

Az útrendszer hierarchiája két egymást keresztező főbb megközelítési irányokat és az áthaladást biztosító fő útból és sétányból valamint az önmagába vissza-visszatérő sétaút-hálózatból áll.

A parki elemek legfőbb szervező ereje a tó, mely a lépcsőző fogadóteret használókat vizuálisan átvezeti a természetes napozórétek, dombok, virágos rétek világába, az utakhoz pedig hidak és fadekkek kapcsolódnak. A területen a hazai ökológiai viszonyoknak megfelelő, honos fajokkal operáló kortárs, természet közeli park kialakítása a cél, mely fenntartás-racionalizált, ökológiailag szinte önműködő.

A park funkcionálisan a szűkebb környezet rekreációs igényeit is kiszolgálja, így alapvető funkcióként jelenik meg a tó, víz témára hangolt játszótér, melyhez közel, de szeparáltan fittness tér kialakítása is tervezett. E funkciók a park dombjai közé, védve kerültek elhelyezésre. A dombok nemcsak a vizuális és térélmény fokozásáért, hanem a tó kialakításakor kikerülő föld felhasználása végett kerülnek kiépítésre. Magasságuk maximum kettő méter. A rézsűk lejtése maximum két lábas.

Gazdaságélénkítő tevékenységként létrejön az önkormányzat tulajdonában egy szolgáltató egység a Hódtó megújítása projektelemhez kapcsolódóan. A fejlesztéseket kiegészíti a terület rendeltetésszerű használatához szükséges eszközbeszerzés (környezetbe illő, minőségi utcabútorok elhelyezése a teljes akcióterületen), a közbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését szolgáló infrastrukturális fejlesztés (kamerarendszer telepítése). 

Hódtó projektelem műszaki átadás-átvétele

Megtörtént a Zöld Hódmezővásárhely program Hódtó projektelemének műszaki átadás-átvétele. A park üzemeltetéséhez szükséges engedélyezési eljárások már zajlanak, a területet ezek megérkezése után lehet majd átadni a lakosságnak. A kivitelező most a park ápolását, a növények locsolását végzi az eredési visszaellenőrzésig. Az eredési visszaellenőrzés azt jelenti, a megrendelő, vagyis a hódmezővásárhelyi önkormányzat megbizonyosodhat, hogy a telepített növényzet megeredt. Az elhalt növényeket a kivitelezőnek cserélnie kell. A büfé hasznosítására az Önkormányzat pályázatot fog közzétenni. A park elnevezéséről a vásárhelyi közgyűlés 2019. március 8-án tárgyal.

Európa Park projektelem

 

A meglévő faállomány kezelésén kívül a sportpálya felújítása és a parkon átfutó betonlap burkolatcseréje tervezett. A fejlesztések során a meglévő aszfaltburkolatos sportpálya 2 cm öntött aszfalt réteget kap. A meglévő sport kerítés pedig felújításra kerül a fémszerkezet festésével és hiányzó elemek cseréjével. A tervezési területet átszelő burkolatos út beton térkő burkolatot kap.