A projekt illeszkedik az Integrált Településfejlesztési Stratégiában megfogalmazott Befektetés a környezetbe stratégiai, valamint a Környezettudatos Vásárhely tematikus célhoz azáltal, hogy hozzájárul a városrészek értéknövelő rehabilitációjához. A projekt révén a város folytatja a belterületeken a városrészek értéknövelő rehabilitációját, minőségi zöldterületeket, közparkokat alakít ki, ösztönzi a környezetbarát fejlesztéseket és törekszik a városközponti területeken a forgalmi tehermentesítés differenciált bővítésére. Továbbá a fejlesztés kiegészítő jelleggel hozzájárul a zöldgyűrű megvalósításához, valamint a területi tartalékok intenzív hasznosításához. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia városrészi elemzése kiemeli Hódtó nagyvárosias beépítésű lakóterületein a hiányos zöldfelületi, illetve környezeti adottságokat, és a városi klíma javítása érdekében javasolja a többszintes lakóterület növény állományának kiegészítését, a beépítetlen területek fásítását is.

A Belváros tereinek minőségi továbbfejlesztése még várat magára, ezek környezetét fogja rendezni a jelen projekt. A projekt fő műszaki-szakmai eredménye a városi zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukciója az Európa Parkban és egyéb, a fejlesztésbe bevonni kívánt területen, valamint annak kialakítása a Hódtó megújítása részeként. Ennek keretében valósul meg a növényfelület, élőhelyek és biodiverzitás növelése, a zöldfelület növényállományának rekonstrukciója, valamint a városi aktív rekreációs zöldterületek kialakítása. Gazdaságélénkítő tevékenységként létrejön a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában egy szolgáltató egység a Hódtó megújítása projektelemhez kapcsolódóan és megtörténik annak az alapműködéséhez szükséges tárgyi eszközbeszerzése.

A fenti fejlesztéseket kiegészíti a terület rendeltetésszerű használatához szükséges eszközbeszerzés (környezetbe illő, minőségi utcabútorok elhelyezése a teljes akcióterületen), az önkormányzati tulajdonú energiatakarékos közvilágítás kialakítása, korszerűsítése és a közbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését szolgáló infrastrukturális fejlesztés (kamerarendszer telepítése). Minden megvalósítási helyszínre vonatkozóan már a tervezés során figyelembe veszi Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata az akadálymentesítést.

A projekt részét képezi még a megfelelő nyilvánosság biztosítása, és az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő „soft” elemek megvalósítása.

A projekt a térhasználat tervezésekor figyelembe veszi és érvényesíti az egyetemes tervezés elveit. A fejlesztés illeszkedik az Integrált Településfejlesztési Stratégiához, a település hatályos rendezési eszközeihez és a fejlesztés előkészítése során készül Akcióterületi Terv. A projekt tervezése és végrehajtása során széleskörű partnerség valósul
meg.

A térfigyelő rendszerek kialakítása figyelembe veszi az Akcióterületi Terv módszertani útmutató mellékletében található irányelveket. Új ingatlan építése esetén teljes körű, komplex akadálymentesítés valósul meg, ennek tervezése során rehabilitációs környezettervező szakértő kerül bevonásra. A növényfelület rekonstrukciója során a klímaváltozásnak megfelelő növények telepítése, valamint változatos fajösszetételű, adaptív társulások létrehozása valósul meg.

A projekt keretében kerékpárforgalmi létesítmények (kerékpártárolók) is kialakításra kerülnek.

A projekt hozzájárul Hódmezővásárhely általános környezeti állapotának javulásához és segíti a város klímaváltozásra való felkészülését, valamint a fenntartható fejlődési pályára való állítását. A fejlesztés környezet- és természetvédő módon biztosítja a megépített infrastruktúra és a település működését. A projekt hozzájárul a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program gazdaságfejlesztési céljaihoz, ezzel pedig a város lakosságának megtartásához.